O.C.V. de Thijdarren

Al voordat OCV de Thijdarren was opgericht, werd door een club Thijbewoners spontaan carnaval gevierd op de kartingbaan. In die groep is toen het idee geboren om voor de gehele Oldenzaalse wijk de Thij carnaval te organiseren. Belangrijk was dat in 1975 het Noabershoes als multifunctioneel centrum werd opgeleverd.

Een oprichtingsvergadering werd voorbereid er er werd bekendheid gegeven in Thijdingen en de Twentsche Courant. Op deze oprichtingsvergadering in 1975 is een bestuur gekozen en werd een naam bedacht. Op voorstel van Herman Pleijsier werd het De Thijdarren. Hij kwam op deze naam naar aanleiding van de wedstrijd die gehouden was om het wijkcentrum een naam te geven. Een van de afgewezen namen was: Thijenkorf.


Website: www.thijdarren.nl
Facebook: facebook
Twitter: twitter