Peter Kortebein 34e Opperdar bij OCV De Thijdarren

O.C.V. de Thijdarren - 30-11-2008

In de residentie Partycentrum “De Tankenberg” werd onder grote belangstelling Opperdar Peter 1 met zijn Sik Michel van de Oldenzaalse Carnavals Vereniging De Thijdarren, aan het Darrenvolk en vele andere gasten en belangstellenden gepresenteerd.

De kersverse Hoogheid Peter Kortebein (26) in het dagelijks leven zelfstandig werkend kok bij Sam Sam in Enschede. Hij begon als page op 17 jarige leeftijd en is lid van de Raad van elf. Ook maakt hij als voorzitter deel uit van de Rosenmontagvereniging “De Zatte Rooskes”.
Tevens speelt Opperdar Peter op de trombone zijn toontje mee bij de “Blauwe Moandag Kapel”.

Zijn Secretaris Michel Haghuis is hovenier bij Braamhaar en Ankone Hoveniers te Oldenzaal, ook hij is lid van de Raad van elf en actief als Nachtvorst, ook was hij hoogheid in 2006.

Partycentrum de Tankenberg was voor deze opkomst geheel omgebouwd in de Romeinse stijl. De opkomstact waarin veel danseressen en muziekkapellen de nieuwe Opperdar en Sik presenteerden aan het aanwezige publiek maakten dit alles tot een groot spektakel.

Deze Hoogheden gaan het 34ste jaar voorop in het feestgedruis met hun lijfspreuk:
Boeskoolleu doar goat wie weer,
Carnaval, dat smaakt naar meer !


Nieuwe Jonkheer bij de Vennemuskes

O.C.V. de Vennemuskes - 23-11-2008

Onder grote belangstelling is afgelopen zaterdag in Sporthal de Kolk in Glamour en Glitter de 8e Jonkheer van de Vennemuskes, Milan Pothof, bekend gemaakt. Jonkheer Milan heeft als secondant is Gerard van Gulijk gekozen.

Jonkheer Milan en zijn secondant Gerard gaan dit jaar de Vennemuskes voor onder hun motto:
De één komt uit het Oosten,
de ander uit het westen.
Heel de boeskoolstad mag ‘t weten.
Carnaval vieren kunt wie als de besten.


Wie wordt de nieuwe hoogheid bij de Vennemuskes?

O.C.V. de Vennemuskes - 18-11-2008

Carnavalsvereniging de Vennemuskes presenteert als eerste carnavalsvereniging in Oldenzaal de nieuwe hoogheid voor het seizoen 2008 en 2009. Dit gebeurt komende zaterdag in sporthal de Kolk in de Essen vanaf 20:00 uur.

Begonnen wordt die avond met het aftreden van jonkheer André en zijn secondant Marcel. Los hiervan is er later op de avond ook een show van de Vennewichter. Zijn tonen niet alleen hun nieuwe kleding maar ook de nieuwe dansen die de afgelopen tijd zijn ingestudeerd. Verder is er een optreden van een ‘mysterieuze artiest’. Pas daarna zal de nieuwe hoogheid van de vereniging zich aan het publiek tonen.

De avond staat vooral in het teken van glitter en glamour. Bedoeling is dat bezoekers zich ook zo kleden en zich daarmee aan het thema van de avond houden. De muziek wordt verzorgd door Disco Aveskamp en Hofkapel Oké. De entree is vrij.


Expositie 55 jaar carnaval in De Bond

St. 55 jaar Carnaval in Oldenzaal - 16-11-2008

Uit de TC Tubantia, 15-11-2008
Er is waarschijnlijk geen feest dat zich beter leent tot het maken van foto’s, schilderijen, tekeningen en cartoons dan carnaval. Gedurende de 55 jaar dat Oldenzaal georganiseerd carnaval viert, moeten er naar schatting tienduizenden van deze en andere kunstuitingen gemaakt zijn.

Nu de carnavalsvereniging de Kadolstermennekes - en in feite heel Oldenzaal - zich opmaakt voor de viering van het 55-jarig bestaan moet dit unieke materiaal onder de aandacht van een breed publiek worden gebracht. Dat gebeurt tijdens een expositie van 22 januari tot en met 24 februari in stadstheater De Bond.

De tentoonstelling is een initiatief van de werkgroep die de activiteiten rond het Oldenzaalse carnavalsjubileum coördineert. Alle bestaande carnavalsverenigingen, maar ook de individuele, niet georganiseerde carnavalsvierders worden uitgenodigd hun kunstuitingen uit de geschiedenis van het carnaval in de Boeskoolstad te exposeren.

“Het is absoluut niet de bedoeling dat het een zogenaamde kunstexpositie wordt”, licht een woordvoerder van de werkgroep uit, “het accent ligt vooral op het historische aspect. We willen wel graag weten wanneer, met name in welk jaar, het kunstwerk is gemaakt en nodigen de scheppers ook uit een verhaal in te leveren dat de achtergronden van het werk belicht. De Kunstcommissie van de Bond zal in januari een selectie maken uit de inzendingen”. Inleveren van het expositiemateriaal kan tot 15 januari bij het stadstheater De Bond. Iedereen die aan de oproep gehoor geeft zal ook gevraagd worden of hij of zij bereid is afstand te doen van zijn of haar schepping. De werken die op deze manier beschikbaar komen, zullen op termijn een plekje krijgen in het Oldenzaalse carnavalsmuseum.


Stichting geeft aanzet tot unieke versieractie in kader van 55 jaar carnaval in Oldenzaal

St. 55 jaar Carnaval in Oldenzaal - 13-11-2008

(Persbericht)

Het carnaval in Oldenzaal staat al jaren te boek als het mooiste en grootste boven de grote rivieren. Het komende jaar belooft het allemaal nog mooier en grootser te worden, want dan staat de Boeskoolstad helemaal in het teken van 55 jaar carnaval. Hoe versier je zoiets? Simpel. Door alle inwoners van de stad een ‘basispakket’ aan te bieden, waarmee de aanzet wordt gegeven tot een versieractie die zijn weerga niet kent.

Een speciaal hiertoe in het leven geroepen stichting 55 Jaar Oldenzaals Carnaval, met Woonmaatschappij WBO als hoofdsponsor, stelt 2 miljoen ballonnen en 300 kilometer slingers in de Oldenzaalse kleuren blauw en geel beschikbaar. Het is de bedoeling dat overal in de stad inwoners aan de slag gaan met dit ‘basismateriaal’ om hun straat of buurt zo mooi mogelijk te versieren tijdens de Dree Dolle Dagen. Alle inwoners zullen middels een huis-aan-huis verspreide folder worden opgeroepen deel te nemen aan de versieractie. Daarnaast zullen in elke straat gericht mensen, die verbonden zijn aan een Oldenzaalse carnavalsvereniging, worden benaderd om het voortouw te nemen bij het versieren.

4700 Adressen
Maar liefst 4700 adressen, verspreid over de stad, zijn hiervoor geselecteerd uit de ledenbestanden van alle Oldenzaalse carnavalsverenigingen. Hieruit blijkt wel hoeveel mensen op de een of andere manier verweven zijn met het carnaval in Oldenzaal. Van die 4700 adressen zijn weer 600 actieve carnavalsvierders uitverkoren om als contactpersoon op te treden voor de Stichting 55 Jaar Oldenzaals. Zij worden persoonlijk per brief benaderd om als kartrekkers medebewoners van een straat te enthousiasmeren voor de versieractie. Op zaterdag 13 december wordt een info-bijeenkomst belegd voor alle contactpersonen, waar nog eens uit de doeken wordt gedaan wat de bedoeling is van de versieractie.

Prachtige prijs
Om deelname aan de versieractie zo veel mogelijk te stimuleren stelt de stichting niet alleen ballonnen en slingers ter beschikking als basismateriaal, maar is er ook een prachtige prijs voor de mooist versierde straat of buurt. De winnende straat of buurt krijgt een geheel verzorgd straatfeest, compleet met eten, drinken en een optreden van een landelijk of regionaal bekende artiest. Overigens wordt de prijsuitreiking op zondag 15 februari in een grote tent in de Oldenzaalse binnenstad ook al een feestje op zich. De jurering vindt een dag te voren plaats.

Aanzet
De organiserende stichting 55 Jaar Oldenzaals Carnaval, waarin alle carnavalsverenigingen uit de Boeskoolstad vertegenwoordigd zijn, wil met het beschikbaar stellen van het basispakket en het benaderen van contactpersonen niet meer dan een aanzet geven voor een versieractie die zijn weerga niet kent. Het is aan de inwoners om dit ‘voorzetje’ naar eigen inzicht ‘in te koppen’. Nog voor er breed ruchtbaarheid was gegeven aan dit initiatief, kwamen het stichtingsbestuur al enthousiaste geluiden ter ore over grootse plannen voor straatversieringen ter ore. Tot complete toegangspoorten aan toe.

Saamhorigheid
De stichting hoopt dat dit enthousiasme aanstekelijk werkt, waardoor de Boeskoolstad tijdens het komende carnaval tot in de kleinste uithoeken vrolijk versierd is. En stiekem wordt gehoopt dat de saamhorigheid in straten en buurten overslaat naar de hele stad, waardoor de Boeskoolstad kan gaan voor een vermelding in het Guiness Book of Records met de langste slinger of de meeste ballonnen. Dit alles onder het motto:

Saam’n geft wiej ’t carnaval kleur, versiert de stad van deur tot deur.

De stichting 55 Jaar Oldenzaals Carnaval, waarin negen Oldenzaalse carnavalsverenigingen vertegenwoordigd zijn, houdt na het welslagen van de versieractie in principe weer op te bestaan. Als er na de actie gelden overschieten, komen deze ten goede aan het nieuwe Carnavalsmuseum in Oldenzaal.


Carnavalinoldenzaal.nl online

de Redactie - 07-11-2008

Beste carnavalsvierder! Welkom op splinternieuwe startpunt op het internet voor alle carnavalsvierders in de Boeskoolstad! Gedurende het hele carnavalsseizoen zul je op deze site terechtkunnen voor het laatste nieuws van alle Oldenzaalse verenigingen en kapellen. Verder zal de kalender gevuld zijn met alle activiteiten rond het Oldenzaalse carnaval. Carnaval wordt dit jaar voor het 55e jaar gevierd in Oldenzaal, en dat wordt groots gevierd! Deze site zal ook gebruikt worden als spreekbuis van de stichting 55 jaar Carnaval in Oldenzaal.