Stichting geeft aanzet tot unieke versieractie in kader van 55 jaar carnaval in Oldenzaal

St. 55 jaar Carnaval in Oldenzaal

(Persbericht)

Het carnaval in Oldenzaal staat al jaren te boek als het mooiste en grootste boven de grote rivieren. Het komende jaar belooft het allemaal nog mooier en grootser te worden, want dan staat de Boeskoolstad helemaal in het teken van 55 jaar carnaval. Hoe versier je zoiets? Simpel. Door alle inwoners van de stad een ‘basispakket’ aan te bieden, waarmee de aanzet wordt gegeven tot een versieractie die zijn weerga niet kent.

Een speciaal hiertoe in het leven geroepen stichting 55 Jaar Oldenzaals Carnaval, met Woonmaatschappij WBO als hoofdsponsor, stelt 2 miljoen ballonnen en 300 kilometer slingers in de Oldenzaalse kleuren blauw en geel beschikbaar. Het is de bedoeling dat overal in de stad inwoners aan de slag gaan met dit ‘basismateriaal’ om hun straat of buurt zo mooi mogelijk te versieren tijdens de Dree Dolle Dagen. Alle inwoners zullen middels een huis-aan-huis verspreide folder worden opgeroepen deel te nemen aan de versieractie. Daarnaast zullen in elke straat gericht mensen, die verbonden zijn aan een Oldenzaalse carnavalsvereniging, worden benaderd om het voortouw te nemen bij het versieren.

4700 Adressen
Maar liefst 4700 adressen, verspreid over de stad, zijn hiervoor geselecteerd uit de ledenbestanden van alle Oldenzaalse carnavalsverenigingen. Hieruit blijkt wel hoeveel mensen op de een of andere manier verweven zijn met het carnaval in Oldenzaal. Van die 4700 adressen zijn weer 600 actieve carnavalsvierders uitverkoren om als contactpersoon op te treden voor de Stichting 55 Jaar Oldenzaals. Zij worden persoonlijk per brief benaderd om als kartrekkers medebewoners van een straat te enthousiasmeren voor de versieractie. Op zaterdag 13 december wordt een info-bijeenkomst belegd voor alle contactpersonen, waar nog eens uit de doeken wordt gedaan wat de bedoeling is van de versieractie.

Prachtige prijs
Om deelname aan de versieractie zo veel mogelijk te stimuleren stelt de stichting niet alleen ballonnen en slingers ter beschikking als basismateriaal, maar is er ook een prachtige prijs voor de mooist versierde straat of buurt. De winnende straat of buurt krijgt een geheel verzorgd straatfeest, compleet met eten, drinken en een optreden van een landelijk of regionaal bekende artiest. Overigens wordt de prijsuitreiking op zondag 15 februari in een grote tent in de Oldenzaalse binnenstad ook al een feestje op zich. De jurering vindt een dag te voren plaats.

Aanzet
De organiserende stichting 55 Jaar Oldenzaals Carnaval, waarin alle carnavalsverenigingen uit de Boeskoolstad vertegenwoordigd zijn, wil met het beschikbaar stellen van het basispakket en het benaderen van contactpersonen niet meer dan een aanzet geven voor een versieractie die zijn weerga niet kent. Het is aan de inwoners om dit ‘voorzetje’ naar eigen inzicht ‘in te koppen’. Nog voor er breed ruchtbaarheid was gegeven aan dit initiatief, kwamen het stichtingsbestuur al enthousiaste geluiden ter ore over grootse plannen voor straatversieringen ter ore. Tot complete toegangspoorten aan toe.

Saamhorigheid
De stichting hoopt dat dit enthousiasme aanstekelijk werkt, waardoor de Boeskoolstad tijdens het komende carnaval tot in de kleinste uithoeken vrolijk versierd is. En stiekem wordt gehoopt dat de saamhorigheid in straten en buurten overslaat naar de hele stad, waardoor de Boeskoolstad kan gaan voor een vermelding in het Guiness Book of Records met de langste slinger of de meeste ballonnen. Dit alles onder het motto:

Saam’n geft wiej ’t carnaval kleur, versiert de stad van deur tot deur.

De stichting 55 Jaar Oldenzaals Carnaval, waarin negen Oldenzaalse carnavalsverenigingen vertegenwoordigd zijn, houdt na het welslagen van de versieractie in principe weer op te bestaan. Als er na de actie gelden overschieten, komen deze ten goede aan het nieuwe Carnavalsmuseum in Oldenzaal.