Expositie 55 jaar carnaval in De Bond

St. 55 jaar Carnaval in Oldenzaal

Uit de TC Tubantia, 15-11-2008
Er is waarschijnlijk geen feest dat zich beter leent tot het maken van foto’s, schilderijen, tekeningen en cartoons dan carnaval. Gedurende de 55 jaar dat Oldenzaal georganiseerd carnaval viert, moeten er naar schatting tienduizenden van deze en andere kunstuitingen gemaakt zijn.

Nu de carnavalsvereniging de Kadolstermennekes - en in feite heel Oldenzaal - zich opmaakt voor de viering van het 55-jarig bestaan moet dit unieke materiaal onder de aandacht van een breed publiek worden gebracht. Dat gebeurt tijdens een expositie van 22 januari tot en met 24 februari in stadstheater De Bond.

De tentoonstelling is een initiatief van de werkgroep die de activiteiten rond het Oldenzaalse carnavalsjubileum coördineert. Alle bestaande carnavalsverenigingen, maar ook de individuele, niet georganiseerde carnavalsvierders worden uitgenodigd hun kunstuitingen uit de geschiedenis van het carnaval in de Boeskoolstad te exposeren.

“Het is absoluut niet de bedoeling dat het een zogenaamde kunstexpositie wordt”, licht een woordvoerder van de werkgroep uit, “het accent ligt vooral op het historische aspect. We willen wel graag weten wanneer, met name in welk jaar, het kunstwerk is gemaakt en nodigen de scheppers ook uit een verhaal in te leveren dat de achtergronden van het werk belicht. De Kunstcommissie van de Bond zal in januari een selectie maken uit de inzendingen”. Inleveren van het expositiemateriaal kan tot 15 januari bij het stadstheater De Bond. Iedereen die aan de oproep gehoor geeft zal ook gevraagd worden of hij of zij bereid is afstand te doen van zijn of haar schepping. De werken die op deze manier beschikbaar komen, zullen op termijn een plekje krijgen in het Oldenzaalse carnavalsmuseum.