Jubilarissen geëerd tijdens ALV Markloawen

O.C.V. de Markloawen

Vrijdag 15 mei j.l zijn op de jaarlijkse ledenvergadering van de Oldenzaalse carnavalsvereniging de Markloawen G. en I. Hartgerink geëerd met een speldje voor het 33 jarig lidmaatschap van de vereniging. Verder werden H. en C.Hisken, L.Segering, S.Runge, H. en R. Oude Holtkamp, R.Veldhuis en E. en J. Poorthuis gefeliciteerd met het 11 jarig lidmaatschap. J.Stoelers, H.Segerink, M.Vriesema, M.van Olffen, B.ten Bos en H.Geerdink zouden ook een speldje krijgen voor het 11 jarige lidmaatschap, maar konden niet aanwezig zijn. Secretaris J.Kallio en 2e Penningmeester en tevens residentiehouder J.Oolderink waren aftredend maar zijn weer herkozen. Na vertrek van M.Bakker uit het bestuur werd de vrij gekomen plaats ingenomen door B. van den Heuvel uit Hengelo.