#Boeskoolstad worldwide trending topic

O.C.V. de Kadolstermennekes

Stadsprins Jeroen van de Kadolstermennekes heeft voor komend weekeinde zo zijn ambities. Natuurlijk een fantastische optocht met goed weer en veel mensen langs de kant. Maar ook wil hij Oldenzaal oftewel #Boeskoolstad als de hoofdstad van het carnaval ook digitaal presenteren: Oldenzaal als 'worldwide trending topic' op Twitter en Facebook met termen #boeskoolstad, @kadolster en/of #stadsprinsjeroen. "Natuurlijk hopen we op zoveel mogelijk twitterende mensen", aldus de hoogheid van de Boeskoolstad die zelf @jeroenkasteel heet.

(Noot van de redactie: Het twitter-account van carnavalinoldenzaal.nl, @OlnzelsCarnaval zal ook zijn steentje bijdragen)