Opkomst Markies van de Spanvöggel

O.C.V. de Spanvöggel

Spanvöggelmennekes, Spanvöggelwiefkes en ander doar carnavalsvolk! Het is weer zover!!! Ook in de Marke Barghoez’n barst het feest der zotten in alle hevigheid los! Want op zaterdag 13 december zullen in zaal Kothman de 41e Hoogheid en Rentmeester van de Marke Barghoez’n, de enigste Markies en Rentmeester van de Boeskoolstad en van O.C.V. de Spanvöggel zich aan hun groot gevolg en al de anderen die het weten willen bekend maken! Begeleid door de Sputterkearls zullen ze hun eerste polonaise lopen in een bommetje vol zalencentrum Kothman. Om te zien wie de vereniging in het 41e jaar vertegenwoordigt, wordt iedereen uitgenodigd bij Zalencentrum Kothman. De zaal is vanaf 20.30 geopend, en rond de klok van tienen zal het nieuwe Span hun gezicht laten zien. De entree is zoals gebruikelijk gratis ! Dus komt allen op 13 december naar de Marke Barghoez’n om te zien wie het 41e span van O.C.V. de Spanvöggel word. Tevens vind op zondag 14 december vanaf 12.00 de receptie plaats van het nieuwe span. Iedereen die het nieuwe span feliciteren wil, is vanaf 12.00 welkom bij Café Olde Weghuis aan de Enschedesestraat in Oldenzaal.