Carnavalsoptocht Zuid Berghuizen vrijdag 12 februari

O.C.V. de Spanvöggel

Net als voorgaande jaren houdt de basisschool De Leemstee weer een grote kinderoptocht onder aanvoering van jeugd Markies Daan en Page Leonie. In samenwerking met OCV De Spanvöggel, Impuls en Barrakkus trekt de bonte stoet door Zuid Berghuizen met dit jaar als thema Ruimtevaart

De start is om 12.30 in de Helmichstraat naar de Stakenkamplaan, Burg Wallerstraat ,Mariastraat , voor het winkelcentrum langs via de Reigerstraat, Gruttostraat, Meeuwenstraat, Jan Steenstraat, Hobbemastraat en Rembrantstraat om zo weer bij de Leemstee te eindigen om een groot carnavalsfeest te vieren in de hal van school.